…waar het belang van sfeer
en functionaliteit gelijk staan.

Directiekamers bij Waterschap Zuiderzeeland

In verband met het geplande ‘nieuwe werken’ cultuur bij Waterschap Zuiderzeeland hebben de drie directieleden besloten de aanzet te geven door één directiekamer te delen. De vrijkomende Heemraden kamer krijgt de functie als vergaderruimte en mogelijkheid tot privacy gerichte telefonische gesprekken of werkzaamheden. De Dijkgraaf behoudt een eigen kamer. Usance Interieurs inventariseerde hun wensen en maakte een plan voor de her inrichting van de drie ruimtes. Na presentatie van sfeercollages, productoverzichten en een 3D voorstelling, is vol enthousiasme gestart aan de uitvoering.